EDU

szablon 9PL: Pracownia Podstaw Projektowania 2. Wydział Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Prowadzący: prof. W. Małolepszy / dr Robert Pludra

Pracownia Podstaw Projektowania 2 działa na drugim roku studiów licencjackich. W tym czasie, staramy się by studenci rozwijali umiejętności obserwacji; podejmowali próby pracy zespołowej w tworzeniu założeń, projektowaniu i realizacji prototypu; intuicyjne poznawali ergonomię i zasady konstruowania; pracowali z materiałem i w skali człowieka; oswajali się z eksperymentem; zdobywali umiejętności w prezentowaniu projektu a przy tym dobrze się bawili.

ENG: Introduction to Design 2. Faculty of Design. Academy of Fine Arts in Warsaw. Leaders: prof. W. Małolepszy / PhD Robert Pludra.

PP2 ( Introduction to Design 2) is a workshop on second year of the Bachelor degree. It focuses on the development of the observation skills and fosters teamwork as the means to conceptualize requirements, make proper designs and create full-size mock-ups. Through a hands-on experience with raw materials and an in-depth exploration of human scale, students develop an understanding of design and engineering principles, and familiarize themselves with the notions of ergonomics. They improve presentation skills and are encouraged to challenge the design criteria, playfully experiment with the project, and have fun while doing so.

ww.asp.waw.pl/pracownia-podstaw-projektowania-2
www.facebook.com/pp2asp