PL: Zajmuje się projektowaniem produktu, dizajnem społecznym, wystawiennictwem i prowadzeniem warsztatów o tematyce projektowej. Urodzony w 1985 r. Absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Adiunkt na wydziale macierzystym, gdzie współprowadzi pracownię PP2 oraz zajmuje się koordynacją projektów badawczo-rozwojowych. W roku 2013 obronił doktorat p.t.:”Wybrane zagadnienia z dziedziny projektowania społecznego”. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (należącego do BEDA). Pracuje indywidualnie oraz w zespołach różnie konfigurowanych do poszczególnych projektów. Członek-założyciel Platformy Projektowania Uniwersalnego D4A. Brał udział w ponad pięćdziesięciu wystawach na najważniejszych festiwalach dizajnu (m.in. w Mediolanie, Londynie, Paryżu, Berlinie czy Tokyo). Jest laureatem wielu konkursów i stypendiów. Aktualnie pracuje między nad projektami badawczo-rozwojowymi, oraz projektami z dziedziny urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych, transportu rowerowego, samochodowego i szynowego. Więcej w zakładce BIO.

ENG: Robert Pludra works in product, social and exhibition design as well as leads design workshops. Graduated from the Faculty of Design of the Academy of fine Arts in Warsaw. Assistant professor at the Design Faculty, where he co-leads PP2 platform and works as a coordinator of research and development projects. In 2013 defended his PhD thesis titled ‘Chosen issues of social design.’ Member of Association of Industrial Designers (associated in BEDA). Works both individually and in diverse design teams created for particular projects. One of the founders of Universal Design Platform D4A. He participated in more than fifty exhibitions at the most important design festivals (like Milano, London, Paris, Berlin or Tokyo). He is a laureate of many competitions and Scholarships. Currently working on a research and development projects, devices for medicine and physiotherapy; and in the area of cycle, rail and automotive design. More at BIO.