Zajmuje się projektowaniem produktu, dizajnem społecznym, wystawiennictwem i prowadzeniem warsztatów o tematyce projektowej. Absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Adiunkt na wydziale macierzystym, gdzie współprowadzi pracownię PP2 oraz zajmuje się koordynacją projektów badawczo-rozwojowych. W roku 2013 obronił doktorat p.t.: „Wybrane zagadnienia z dziedziny projektowania społecznego”. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych (należącego do BEDA). Pracuje indywidualnie oraz w zespołach różnie konfigurowanych do poszczególnych projektów. Członek-założyciel Platformy Projektowania Uniwersalnego D4A. Aktualnie pracuje między innymi  nad projektem badawczo-rozwojowym, projektując urządzenie do fizjoterapii; projektem kolekcji obiektów dedykowanych seniorom, oraz projektami z dziedziny transportu samochodowego, szynowego  i rowerowego.

Robert Pludra works in product, social and exhibition design as well as leads design workshops. Graduated from the Faculty of Design of the Academy of fine Arts in Warsaw. Assistant professor at the Design Faculty, where he co-leads PP2 platform and works as a coordinator of research and development projects. In 2013 defended his PhD thesis titled ‘Chosen issues of social design.’ Member of Association of Industrial Designers (associated in BEDA). Works both individually and in diverse design teams created for particular projects. One of the founders of Universal Design Platform D4A. Currently working on a research and development project of a device for physiotherapy; objects series for seniors and in the area of cycle, rail and automotive transportation.