PL: Projektant produktu, zajmuje się też designem społecznym i prowadzeniem warsztatów o tematyce projektowej, doktor sztuki, prodziekan Wydziału Wzornictwa ASP w Warszawie, gdzie współprowadzi pracownię i zajmuje się projektami badawczo-rozwojowymi. W roku 2013 obronił doktorat p.t.:”Wybrane zagadnienia z dziedziny projektowania społecznego”. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Pracuje indywidualnie oraz w zespołach różnie konfigurowanych do poszczególnych projektów. Brał udział w ponad pięćdziesięciu wystawach na najważniejszych festiwalach dizajnu (m.in. w Mediolanie, Londynie, Paryżu, Berlinie czy Tokyo). Jest laureatem wielu konkursów i stypendiów. Aktualnie pracuje między nad projektami badawczo-rozwojowymi, projektami instalacji audiowizualnych, projektami z dziedziny urządzeń medycznych i rehabilitacyjnych oraz transportu rowerowego, samochodowego i szynowego. Więcej w zakładce BIO.

ENG: Robert Pludra works in product, social and exhibition design as well as leads design workshops. Graduated from the Faculty of Design of the Academy of fine Arts in Warsaw. Assistant professor at the Design Faculty, where he co-leads PP2 platform and works as a coordinator of research and development projects. In 2013 defended his PhD thesis titled ‘Chosen issues of social design.’ Member of Association of Industrial Designers (associated in BEDA). Works both individually and in diverse design teams created for particular projects. One of the founders of Universal Design Platform D4A. He participated in more than fifty exhibitions at the most important design festivals (like Milano, London, Paris, Berlin or Tokyo). He is a laureate of many competitions and Scholarships. Currently working on a research and development projects, devices for medicine and physiotherapy; and in the area of cycle, rail and automotive design. More at BIO.