Zajmuje się projektowaniem produktu, dizajnem społecznym, wystawiennictwem i prowadzeniem warsztatów o tematyce projektowej. Absolwent Wydziału Wzornictwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od roku 2011 pracownik naukowy na wydziale macierzystym, gdzie w roku 2013 obronił doktorat p.t.: „Wybrane zagadnienia z dziedziny projektowania społecznego”. Członek Stowarzyszenia Projektantów Form Przemysłowych. Pracuje indywidualnie oraz w zespołach różnie konfigurowanych do poszczególnych projektów. Członek-założyciel Platformy Projektowania Uniwersalnego D4A.
Aktualnie pracuje między innymi  nad projektem badawczo-rozwojowym, projektując urządzenie do fizjoterapii; projektem kolekcji obiektów dedykowanych seniorom, oraz projektami z dziedziny transportu samochodowego, szynowego  i rowerowego.